NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
komunikační technologie
Technologie umožňující vzájemnou interakci mezi dvěma prvky počítačového systému (mezi dvěma počítači, mezi počítačem a periferním zařízením nebo v širším významu i mezi počítačem a uživatelem). Pojem označuje různé metody, hardware i software sloužící k zajištění komunikace.
[DIDEROT-1997A:488]
[ŽIVĚ-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000033.htm ]