NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
koncové zařízení
Jakékoli zařízení, které je připojeno k síti, zejména počítač nebo periferní zařízení.
[SLOVNÍK VÝPOČETNÍ TECHNIKY-1993:366]
[KŘÍŽ-1994:260]
[ŽIVĚ-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000034.htm ]