NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kreslicí stůl
plotr (ciz.)
Periferní zařízení počítače, které slouží pro grafický výstup na papír. Pohyblivě upevněná kreslicí hlava, nesoucí pisátko, tužku nebo technické pero, se pohybuje nad papírem, který je buď pevně upevněn na ploše nebo se posouvá na válci. Současně se provádí zvedání a spouštění kreslicí hlavy.
[KŘÍŽ-1994:206]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000035.htm ]