NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
magnetický kód
Předpis pro přiřazení magnetické kombinace impulsů množině prvků. Je založen na dvojkové soustavě, každý prvek má přiřazenu určitou posloupnost jedniček a nul, které se zaznamenávají jako zmagnetizovaný a nezmagnetizovaný bod.
[DIDEROT-1997A:466]
[INTERNET-2002C]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000039.htm ]