NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
magnetický záznam
Zápis signálu - zvuku, případně dat na zmagnetizovanou vrstvu paměťového média (pásky, disku, diskety) ve stopách pomocí změn v intenzitě magnetického pole. Zápis je analogový nebo digitální a provádí se bezkontaktně záznamovou hlavou.
[DIDEROT-1997B:27]
[DIDEROT-1998:671]
[BARTLEBY-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000040.htm ]