NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mikropočítač
Počítač obsahující mikroprocesor. Pojem mikropočítač se s vývojem oblasti informační technologie obsahově neustále posouval. Dnes pod pojmem mikropočítač rozumíme především osobní počítač nižší výkonnosti s jedním procesorem, určený zejména pro domácí použití nebo výukové účely.
[BARTLEBY-2002]
[ŽIVĚ-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000041.htm ]