NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
jehličková tiskárna
maticová tiskárna (zř.), mozaiková tiskárna
Počítačová tiskárna, která provádí tisk jehličkami uspořádanými v tiskové hlavě ve čtverci nebo obdélníku, přes barvicí pásku podobně jako na psacím stroji. Obvyklý počet jehliček je 9 nebo 24. Každý vytištěný znak je vytvořen z mozaiky bodů.
[KŘÍŽ-1994:211]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000044.htm ]