NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ochrana dat
ochrana údajů
Procedury vedoucí k eliminaci neoprávněného přístupu k určeným datovým souborům a jejich strukturám pomocí systémů k zabezpečení přenosu dat, ochraně proti poruchám během přenosu dat a zabezpečené uložení dat.
[DIDEROT-1997B:347]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000045.htm ]