NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
magnetooptický záznam
optický záznam
Zápis dat vytvářený tak, že laserový paprsek ohřeje lokálně povrch média na určitou teplotu, při níž se látka na povrchu média stává magneticky citlivou. Poté zapisovací zařízení zmagnetizuje ohřátou lokální část média a tím do ní uloží potřebnou informaci. Po ochlazení se médium stává magneticky necitlivým.
[DIDEROT-1998:671]
[INTERNET-2002B]
[ŽIVĚ-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000047.htm ]