NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
počítač
Zařízení určené ke zpracování dat, grafických údajů a řešení matematických a logických operací, které pracuje na základě předem připravených programů a pod určitým operačním systémem. Obsahuje centrální procesorovou jednotku, schopnou řídit se programovým kódem a schopnou ovládat přidružené periférie a další části počítače; dále zařízení obsahuje prvek pro vstup dat (klávesnice, myš), médium pro ukládání dat (paměť, disk, disketa) a zobrazovací zařízení (monitor).
[DIDEROT-1997B:504]
[ŽIVĚ-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000049.htm ]