NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
počítačová grafika
Souhrn technických a programovacích prostředků ke zpracování a zobrazovaní grafických dat pomocí počítače. Dvojrozměrné systémy zobrazují plošně technické výkresy, části knih, novin a časopisů, trojrozměrné systémy podporují geometrické modelování a realistické zobrazování, design, vizualizaci vědeckých dat a počítačovou animaci.
[DIDEROT-1997B:504]
[INTERNET-2002A]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000050.htm ]