NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
počítačová paměť
Elektronické zařízení schopné uchovávat a vyvolávat informace. Jako paměť slouží nejčastěji elektronický obvod nebo magneticky citlivá vrstva. Podle fyzikálních principů konstrukce se paměti dělí na reléové, feritové, magnetické, optické a polovodičové. Podle schopnosti dlouhodobě uchovávat informace se dělí na statické a dynamické, podle účelu použití na vnitřní, vnější, vyrovnávací a zásobníkové.
[DIDEROT-1997B:408]
[ŽIVĚ-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000051.htm ]