NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
počítačová síť
Skupina počítačů propojená navzájem za účelem sdílení dat, programů nebo periferních zařízení. Počítače jsou propojeny trvale speciální kabeláží vyhrazenou pouze pro provoz sítě nebo dočasně telefonními linkami, případně bezdrátově, pro správu sítě bývá vyhrazen speciální počítač označovaný jako server. Podle velikosti se počítačové sítě rozlišují na lokální, rozlehlé a globální.
[AMERI-1993:916]
[DIDEROT-1997B:504]
[KŘÍŽ-1994:183]
[ŽIVĚ-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000052.htm ]