NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
počítačový program
Ucelený souhrn instrukcí (příkazů), vyjadřující algoritmus řešení pro určitou činnost na počítači, stanovující postup práce počítače. Program je tvořen souborem nebo více soubory, které jsou v úhrnu dostatečně schopné provádět předepsanou činnost.
[KRIŠTOUFEK-1986:218]
[MERTA-1994:127]
[ŽIVĚ-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000053.htm ]