NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pracovní stanice
1. Osobní počítač s vyšší výkonností používaný pro výpočetně náročné operace a aplikace (vědecké výpočty, CAD apod.). Rozdíl mezi osobním počítačem a pracovní stanicí se v současnosti díky vzrůstu výkonnosti osobních počítačů stírá; pojem proto dostává obecný význam špičkově vybaveného počítače, určeného pro náročné výpočetní nebo grafické činnosti. - 2. Osobní počítač připojený na síť, často bez pevného disku, který využívá síťově dostupných aplikací, dat a zařízení prostřednictvím serveru, ke kterému je připojen.
[KŘÍŽ-1994:183]
[ŽIVĚ-2002]
[VORÁČEK-1998:101]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000054.htm ]