NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
propustnost
Rychlost zpracování dat počítačem nebo množství dat, které je schopna přenést počítačová síť mezi dvěma zařízeními za jednotku času. Hodnotí se výkon počítače a přenosové rychlosti sítí.
[KRIŠTOUFEK-1986:221]
[ŽIVĚ-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000055.htm ]