NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
přenos dat
Vysílání a příjem číslicově kódovaných dat na paměťových médiích, po telekomunikačním vedení nebo bezdrátově. Objem přenášených dat se udává v násobcích bytů (kB, MB, GB), rychlost přenosu se hodnotí podle počtu bytů přenesených za jednotku času (kB/s, MB/s, GB/s).
[KRIŠTOUFEK-1986:225]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000056.htm ]