NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
reálný čas
Průběh výpočtu nebo zpracování dat na počítači ve stejném čase, kdy probíhá fyzikální děj (pro člověka bez znatelné prodlevy).
[KRIŠTOUFEK-1986:24]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000057.htm ]