NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rozpoznávání obrazu
Počítačová technologie založená na automatické identifikaci obrazců a vzorů. Obraz se snímá vhodným periferním zařízením po jednotlivých polích, převádí se na digitální signál, který se následně zpracovává počítačem. Ke zlepšení rozpoznatelnosti se může srovnávat vstupní obraz s množinou vzorů uložených v paměti. Rozpoznávání obrazu se aplikuje např. při čtení poštovních kódů, u zraku robotů, analýzy rukopisů, identifikaci otisků prstů nebo v systémech umělé inteligence.
[SLOVNÍK VÝPOČETNÍ TECHNIKY-1993:280]
[KRIŠTOUFEK-1986:239]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000058.htm ]