NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rozpoznávání řeči
Počítačová technologie založená na porozumění mluvenému slovu a příjmu příkazů a dat ve formě mluveného slova. Existují tři metody řešení: rozeznání malého množství slov mluvených velkým množstvím lidí, rozpoznání množství slov mluvených jedním člověkem a naučení se stylu řeči a širší slovní zásoby.
[SLOVNÍK VÝPOČETNÍ TECHNIKY-1993:349]
[KRIŠTOUFEK-1986:239]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000059.htm ]