NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
server
Řídicí počítač v počítačové síti umožňující připojeným uživatelským stanicím přístup k datům a periferním zařízením dostupným v síti, příp. poskytující svou výpočetní a diskovou kapacitu. Počítačová síť může obsahovat i několik serverů se specifickými funkcemi (např. databázový server, aplikační server, tiskový server atd.).
[KŘÍŽ-1994:239]
[ŽIVĚ-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000060.htm ]