NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
strojový jazyk
strojový kód
Jazyk nejnižší úrovně využívající elementární znakové kombinace k obsluze procesoru a komunikaci s pamětí a periferiemi. Instrukce vyjádřené ve znacích jsou přímo interpretovány obvody počítače.
[DIDEROT-1998:248]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000063.htm ]