NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
syntetizátor řeči
Počítačem řízený systém elektroakustické konstrukce řečového signálu na základě textově nebo jinak symbolicky formulovaných požadavků příslušné aplikace. Zařízení vytváří zvuk skládáním jednoduchých průběhů elektrických signálů (obdélníkových, pilových a sinusových průběhů).
[DIDEROT-1996:297]
[KŘÍŽ-1994:256]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000065.htm ]