NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tepelná tiskárna
termická tiskárna
Výstupní zařízení počítače využívající technologie termotisku a termotransferového tisku. Tisková hlava je složena z řady bodů, které se střídavě zahřívají. Potiskovaným médiem u termotisku je termopapír, který v místě dotyku se zahřátým bodem tiskové hlavy zčerná. U termotransfertisku se tisk provádí přes speciální termopásku, která v místě zahřátí uvolňuje barvu, která se otiskne na papír.
[KODYS-1997:firemní materiál]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000068.htm ]