NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
terminál
Koncové zařízení složené z monitoru a klávesnice připojené k počítačové síti nebo počítači zapojenému do sítě sloužící obvykle pouze pro vstup a výstup dat. Terminál není určen pro výpočetní úkony, které provádí síťově připojený výkonný počítač, jenž zajišťuje provádění všech operací zadávaných uživateli na jednotlivých terminálech.
[DIDEROT-1998:385]
[ŽIVĚ-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000069.htm ]