NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
uživatelské rozhraní
Rozhraní mezi uživatelem a počítačovým programem, které mj. zahrnuje možnosti a postup ovládání programu, chybová hlášení programu, formu a obsahu nápovědy apod.
[KŘÍŽ-1994:144]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000070.htm ]