NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
výpočetní technika
Souhrn hardwarových a softwarových prostředků, zařízení, nástrojů a metod, které slouží k usnadnění, mechanizaci a automatizaci výpočtů a zpracování dat s využitím počítačů.
[KRIŠTOUFEK-1986:292]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000071.htm ]