NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
telefax
fax, dokumentová telegrafie
Přenos textu nebo grafiky telefonními linkami v digitalizované formě. Faxové přístroje snímají originál, přenášejí jeho zobrazení jako bitovou mapu a reprodukují dané zobrazení na výstupní tiskárně. Přenosy lze rovněž realizovat vysíláním a příjmem mezi počítači vybavenými faxovým hardware a software.
[SLOVNÍK VÝPOČETNÍ TECHNIKY-1993:151]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000073.htm ]