NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační bezpečnost
Ochrana počítačového systému a dat před poškozením a ztrátou informací.
[SLOVNÍK VÝPOČETNÍ TECHNIKY-1993:334]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000074.htm ]