NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační technologie
Technologie určená pro sběr, zpracování, řízení, kontrolu, zobrazení, vyhledávání a využívání dat a informací, zahrnující automatizaci těchto procesů.
[DIDEROT-1997A:273]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000075.htm ]