NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
software
Programové vybavení počítače zahrnující základní vstupně/výstupní systémy (BIOS), operační systémy (např. DOS, OS/2, UNIX atd.), grafická rozhraní (např. dřívější verze Windows) a uživatelské aplikace.
[DIDEROT-1998:167]
[ŘÍHA-2002:205]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000077.htm ]