NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
telex
Mezinárodní celosvětová dálnopisná síť založená na jednotné telegrafní abecedě a jednotné přenosové rychlosti, která je používaná od r. 1934. Provozuje se na telefonních a telegrafních sítích modulační rychlostí 50 Bd, nelze používat národní znaky, ani přímo korigovat chyby vzniklé při psaní. S rozšířením faxových služeb postupně zaniká.
[ŘÍHA-2002:218]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000081.htm ]