NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
videotex
Účastnická služba pro interaktivní přístup do vzdálených databází s textovými informacemi a jednoduchou grafikou. Účastníci se připojují k řídícímu středisku veřejnou telefonní a datovou sítí.
[ŘÍHA-2002:233]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000083.htm ]