NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
automatizovaný informační systém
Informační systém fungující s podporou informačních a komunikačních technologií, které umožňují realizovat procesy získávání, zpracování, ukládání a komunikace informací částečně nebo úplně bez přímé účasti člověka. Vzhledem k rychlému pronikání informačních a komunikačních technologií do informační praxe a s tím souvisejícím klesajícím podílem neautomatizovaných informačních systémů toto označení a vyčleňování automatizovaných informačních systémů do zvláštní kategorie v současné době ztrácí na významu.
[MOLNÁR-2000:5-10]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000084.htm ]