NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
automatizovaný knihovní systém
integrovaný knihovnický software (nespr.), knihovnický software (nespr.), automatizovaný knihovnický systém (nespr.), integrovaný knihovní systém
Aplikační software provozního (transakčního) typu, určený k automatizaci procesů realizovaných v knihovně. Obvykle má modulární strukturu; typické moduly jsou akvizice, katalogizace, OPAC, výpůjčky a MVS, správa seriálů. Zpravidla obsahuje i nástroje pro zapojení do sítě knihoven a pro komunikaci s externími zdroji.
[STÖCKLOVÁ-1994:155-161]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000085.htm ]