NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bankovní informace
Údaje, které banka shromažďuje o svých klientech v souvislosti s poskytovanými bankovními službami a s hodnocením jejich důvěryhodnosti a bonity. Jedná se o neveřejné informace, jež je možné za určitých přesně stanovených podmínek (respektování ochrany osobních údajů, zachování bankovního tajemství) poskytovat třetím stranám, nejčastěji jiné bance.
[BABKA-1994:41-42]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000086.htm ]