NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
báze znalostí
znalostní báze, znalostní graf
Součást expertního systému, v níž jsou zpravidla v samostatném souboru či ve více souborech obsaženy explicitně vyjádřené speciální znalosti, představující obecný systém pravidel (často ve formě heuristik), využitelných pro řešení zvoleného problému. Tvorba báze znalostí zahrnuje procesy získávání znalostí, volbu vhodného umělého jazyka pro jejich zakódování a proces reprezentace znalostí. Znalosti se přebírají od experta, automaticky odvozují z databází nebo nepřímo odvozují z jiných znalostí.
[MAŘÍK-1997:16]
[NEČASKÝ-2020]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000087.htm ]