NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vytěžování dat
data mining (ciz.), dolování dat (nespr.), text mining, vytěžování informací, vytěžování médií, vytěžování obsahu databáze, web mining (ciz.)
Technologie vyhledávání, modelování a prezentace předem neznámých informací, příp. znalostí a vztahů mezi daty v rozsáhlých databázích a datových skladech. Analýzy se odvozují přímo z obsahu dat, nikoliv na základě hypotéz či dotazů uživatele. Využívají se techniky umělé inteligence (neuronové sítě, rozpoznávání, samoučící se algoritmy), jež mohou být kombinovány s technikami statistického a matematického modelování (klasifikační pravidla nebo stromy, regrese, shluková analýza) a s nástroji OLAP.
[KUPKA-2002:57-60]
[POKORNÝ-1999:96-99]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000088.htm ]