NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
databázový jazyk
Jazyk používaný k návrhu, popisu, implementaci, použití a správě databází. Někdy je označován jako programovací jazyk 4. generace (4GL), tj. jazyk navržený speciálně pro tvorbu určitého typu aplikací. Podle funkce se databázové jazyky člení na jazyky pro definici dat, jazyky pro manipulaci s daty (zahrnující i dotazovací jazyky) a jazyky pro řízení dat.
[POKORNÝ-1992:126-194]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000090.htm ]