NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
databázový model
databázové schéma, datový model, model dat, schéma databáze
Nástroj pro reprezentaci struktury a funkcionality databáze. Umožňuje definovat schéma databáze, určující organizaci dat, způsoby jejich ochrany a zajištění správnosti (integritní omezení) a přípustné operace s daty. Vytvořená schémata mohou zobrazovat databázi z různých pohledů (externí - uživatelský, interní - technický) a na různé úrovni abstrakce modelované reality (konceptuální, logická, fyzická). Podle typu modelovaných vztahů mezi záznamy v databázi se rozlišuje hierarchický, síťový, relační a objektově orientovaný model. K dispozici jsou četné metodologie tvorby databázového schématu, obvykle rozdělované na strukturované a objektově orientované.
[POKORNÝ-1992:38-39,49]
[ČSN ISO TR 9007:1-131]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000091.htm ]