NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
databázový stroj
databázový motor, back-end, databázové jádro, interface pro přístup k datům, rozhraní pro přístup k datům
Programová komponenta systému řízení báze dat, která obsahuje nástroje provádějící vlastní fyzickou manipulaci s daty v databázi, tj. ukládají data na disk a načítají je do paměti.
[RIORDAN-2000:6-7]
[POKORNÝ-2002:12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000092.htm ]