NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
datová základna
dataware (ciz., zř.)
Určitým způsobem organizované a strukturované údaje uložené v databázi. Spolu se systémem řízení báze dat tvoří databázi (databázový systém). Zahrnuté typy (třídy) datových objektů mají přesně definované vlastnosti (např. datový typ, identifikátor) a vzájemné vztahy (např. asociace, generalizace, závislost). Architektura datové základny může být centralizovaná nebo distribuovaná. Někdy je též označována jako báze dat nebo databáze.
[POKORNÝ-1992:37-38]
[ORIENTACE-1998:89]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000093.htm ]