NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
datový slovník
slovník dat, databázová encyklopedie, systémová encyklopedie, katalog dat, metadatabáze, datová repozitoř
Soubor, který definuje strukturu a složení datové základny a obsahuje metadata potřebná pro správu dat. Datový slovník zahrnuje seznam všech datových objektů v databázi, jména a popis všech datových prvků a jejich vztahů, údaje o integritních omezeních, jména uživatelů a evidenci udělených práv a oprávnění, kontrolní informace (např. o přístupových cestách k datům, o autorovi určitého objektu).
[ČSN ISO/IEC 2382-17:23-24]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000094.htm ]