NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
diagnostický expertní systém
klasifikační expertní systém
Expertní systém specializovaný na řešení úloh, v nichž se z množiny předem stanovených hypotéz vybírá ta, jež nejlépe odpovídá údajům charakterizujícím řešený případ. Výběr hypotézy probíhá technikou postupného upřesňování modelu řešeného problému, a to konzultačním způsobem nebo měřením aktuálních hodnot. Využívá se při hledání, rozpoznávání (klasifikaci) a interpretaci problémů, chyb či chybných funkcí systému, např. v lékařství (stanovení diagnózy).
[MAŘÍK-1997:17]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000096.htm ]