NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
digitální objekt
Objekt zaznamenaný nebo přenášený v digitálním formátu, tj. jako řetězce bitů, který byl v této formě vytvořen nebo do ní konvertován. Umožňuje kompresi dat a přidání dodatečné informace určené buď k opravě chyb nebo k popisu obsažených údajů (metadata). Usnadňuje kombinaci různých typů dat v jednom objektu (multimédia).
[NEGROPONTE-2001:15-22]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 00 / 000000097.htm ]