NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
expertní systém založený na pravidlech
pravidlový expertní systém, produkční expertní systém
Expertní systém, v jehož bázi znalostí se obvykle používá k reprezentaci znalostí, odvozování a práci s neurčitou informací predikátové logiky 1. řádu nebo tzv. produkčních pravidel. Pravidla jsou formalizována do tvaru "podmínka" (jestliže - if), "závěr" (pak - then) "s váhou" (with), přičemž váha je subjektivní mírou důvěry experta v platnost daného pravidla (tvrzení).
[MAŘÍK-1997:29-32]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000100.htm ]