NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
expertní systém založený na rámcích
Expertní systém, v jehož bázi znalostí se používá k reprezentaci znalostí, odvozování a práci s neurčitou informací souboru rámců (objektů, scénářů, ontologií). Rámce jsou datové struktury, v jejichž položkách jsou společně uloženy všechny znalosti o daném konkrétním objektu nebo situaci (obsahují jejich model či prototyp); mohou být navzájem propojeny asociativními a hierarchickými vazbami.
[MAŘÍK-1997:32]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000101.htm ]