NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
explicitní znalost
Znalost zaznamenaná v určitém jazyce a dostupná přímo v určitém informačním zdroji (např. dokument, záznam v databázi). V počítačových expertních systémech se jako explicitní označují znalosti uložené v bázi znalostí, jež je oddělena od programu, který ji umožňuje využívat ad hoc (podle potřeby) a odvozovat z ní nové znalosti (deklarativně reprezentované znalosti).
[MAŘÍK-1993:99-100]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000102.htm ]