NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hierarchická databáze
Databáze založená na hierarchickém modelu, který je speciálním typem síťového modelu omezující logické uspořádání dat na stromovou strukturu, jež umožňuje vyjádřit ve směru shora dolů jednosměrné vztahy typu 1 - více. Vztahy mezi záznamy jsou vyjádřeny obvykle prostřednictvím ukazatelů (pointerů), tj. speciálních položek obsahujících odkaz na identifikátor souvisejícího záznamu. Manipulace s daty se děje procedurálně, sekvenčním procházením stromem nebo jeho částí (větví).
[POKORNÝ-1994:203-215]
[ČSN ISO/IEC 2382-17:20-22]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000103.htm ]