NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační inženýrství
Inženýrská disciplína zaměřená na vývoj informačních systémů. Zahrnuje etapy: projektování, tj. analýzu informačních potřeb a specifikaci požadavků, návrh a dokumentaci systému; testování, implementaci a integraci systému; provoz, zajištění jakosti a údržbu systému. Po metodologické stránce a pracovními procesy úzce souvisí se systémovým a softwarovým inženýrstvím.
[ČSN ISO/IEC 2382-20:6-16]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 01 / 000000105.htm ]